Cennik i Regulamin


CENNIK


 

cc1

4 x 60 minut + 4 x 90 minut  155 zł

8 x 60 minut + 8 x 90 minut  300 zł

Karnet jest ważny przez 1 miesiąc od momentu zakupu

 

Cennik zajęć Fitness w Kokotowie i tańca dla dzieci w Laskowej jest odrębny i dostępny u prowadzących.

 


REGULAMIN

 

1. Warunki uczestnictwa w zajęciach

a. W zajęciach prowadzonych w ramach Studia Tańca Happy Feet (dalej Happy Feet Studio) mogą brać udział osoby które wykupiły i posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę za zajęcia. 

b. Ceny karnetów oraz pojedynczych wejść na zajęcia umieszczone są na stronie www.happyfeestudio.pl, w zakładce cennik i oferta. 

c. Karnety i pojedyncze wejścia można zakupić u prowadzącego. Istnieją dwa rodzaje karnetów: 4 wejścia/miesiąc i 8 wejść/miesiąc. Wykupiony karnet jest ważny przez 1 miesiąc od daty zakupu i traci ważność po miesiącu nawet jeżeli uczestnik nie wykorzysta wszystkich wejść. Prowadzący wpisuje osobie obecnej na zajęciach datę zajęć. 

d. Happy Feet Studio zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bez podania przyczyny i w takim przypadku zobowiązuje się do przedłużenia ważności karnetu o taką samą ilość zajęć które się nie odbyły. Uczestnik oświadcza że nie będzie wnosił żadnych roszczeń z tego tytułu. 

e. Studio Tańca Happy Feet zbiera od uczestników zajęć dane kontaktowe (numer telefonu i e-mail) w celu przekazywania informacji o bieżących zajęciach, jak również w celu przesyłania ofert i nowych propozycji. Dane te są wykorzystywane wyłącznie przez Happy Feet Studio i nie są udostępniane osobom trzecim. Na prośbę kursantów ich dane będą usuwane. 

 

2. Zapisy na zajęcia, uczestnictwo w zajęciach

a. Zapisy odbywają się mailowo lub  telefonicznie. 

b. Uczestnicy są proszeni o wcześniejsze powiadamianie Happy Feet Studio o nieobecności –  mailowo na adres kontakt@happyfeetstudio.pl lub telefonicznie 501 147 772. 

c. Instruktor nie odpowiada za braki wynikające z nieobecności na danych zajęciach. 

 

3. Bezpieczeństwo na zajęciach

a. Uczestnicy zajęć oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i/lub uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. 

b. Uczestnicy zajęć są zobowiązani do powiadomienia prowadzącego o przebytych kontuzjach, które mogą mieć wpływ na zdrowie ćwiczącego.

c. W wyjątkowych przypadkach prowadzący może zabronić wykonywania pewnych ćwiczeń wybranym osobom.

d. Prowadzący nie odpowiada za ćwiczenia wykonywane bez jego polecenia.

e. Happy Feet Studio oraz osoby działające w jej imieniu nie odpowiada za nieszczęśliwe wypadki zaistniałe na zajęciach, powstałe z winy uczestnika zajęć.

 

4. Rejestrowanie zajęć

a. Rejestrowanie (foto, video) zajęć może odbywać się za zgodą prowadzącego i pozostałych uczestników zajęć.Prowadzący może rejestrować fragmenty zajęć.

b. Uzyskane przez prowadzącego materiały foto i video mogą być wykorzystywane przez Happy Feet Studio na stronie internetowej, publikowane w internecie, a także do produkcji innych materiałów promocyjnych.

c. Uczestnicy mają prawo do ochrony swojego wizerunku. Mogą zatem nie brać udziału w filmowanych czy fotografowanych fragmentach zajęć.

 

5. Zakup karnetu lub pojedynczego wejścia jest równoznaczny ze znajomością i akceptacją powyższego regulaminu.